Skip to main content

Preise Milongas

Einzelpreise

La Milonguita Zieglersaal 7 €
Gran Milonga de Apertura - Freitag Walhalla 30 € /Abendkasse 35 €
Gran Milonga - Samstag Festhalle Durlach 35 € /Abendkasse 40€
Gran Milonga - Sonntag Festhalle Durlach 35 € /Abendkasse 40€
Cafe Milonga (Samstag oder Sonntag) Zieglersaal 10 €
Cafe Milonga de Despedida (Montag) Zieglersaal 10 €

Paketpreise

Paket I Milonga Pass - Alle Milongas 110 €
Paket II 3 Gran Milongas (Freitag + Samstag + Sonntag) 85 €
Paket III 2 Gran Milongas (Samstag + Sonntag) 60 €
Pakete IV 2 Gran Milongas (Freitag + Samstag) 55 €
Pakete V 2 Gran Milongas (Freitag + Sonntag) 55 €

Preise Seminare

Alle Seminare sind auf 12 Paare begrenzt

Preise pro Person

Tango Seminar mit Carlitos Espinoza y Noelia Hurtado über 4,5 Stunden 110 €
Jedes andere Seminar über 3 Stunden 70 €